Twoje źródło wiedzy o zastosowaniu suchego lodu

Czy suchy lód wpływa na zrównoważony rozwój przedsiębiorstw?

Posted by Karolina Gruss-Kufel on 2022-07-13 01:45:00

emisja CO2 ekologiczne rozwiązania do czyszczenia

W dzisiejszych czasach coraz częściej spotykamy się z zagadnieniem odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Jest to tzw. „zdrowy” model biznesowy, który wymaga dostosowania strategii działania, wyznaczenia nowych celów i konkretnych działań uwzględniających standardy ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance).

ESG obejmuje obszary związane z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. To kluczowe kryteria, na które powinna zwracać uwagę każda firma dążąca do odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju.

Mówiąc o ochronie środowiska, firmy powinny rozważyć kwestie zużycia energii, gospodarowania odpadami, emisji zanieczyszczeń, czy stosowania się do rządowych regulacji dotyczących środowiska. Szereg działań w tym zakresie można wprowadzić już na poziomie projektowania, produkcji i utrzymania ruchu. Dzięki temu ekologiczne metody czyszczenia stają się coraz bardziej istotne dla przemysłu.

Tradycyjne sposoby oczyszczania wiążą się z wytwarzaniem szkodliwych odpadów wtórnych i stosowaniem środków chemicznych, które negatywnie wpływają zarówno na środowisko, jak i na osoby wykonujące tą pracę. Wśród wielu metod tzw. mycia przemysłowego stosowanych w zakładach produkcyjnych czyszczenie suchym lodem wydaje się być jednym z najbardziej ekologicznych sposobów. Jest to technologia, w której medium czyszczącym jest suchy lód. Wydmuchiwany strumieniem sprężonego powietrza uderza w powierzchnię usuwając nagromadzone nagary. Przy kontakcie z podłożem suchy lód natychmiast sublimuje, zmieniając swój stan skupienia z ciała stałego w gaz.

proces czyszczenia suchym lodem

 

Czy czyszczenie suchym lodem przyczynia się do emisji CO2?

W momencie podejmowania proekologicznych inicjatyw warto odpowiedzieć sobie na pytanie czy czyszczenie suchym lodem przyczynia się do emisji CO2. Suchy lód to nic innego jak zestalony dwutlenek węgla, który pochodzi z odzyskanego CO2 w formie ciekłej. Dwutlenek węgla jest gazem naturalnie występującym w naszej atmosferze i jest niezbędny do życia na Ziemi. Rośliny na przykład potrzebują dwutlenek węgla do przeprowadzania fotosyntezy w celu wytworzenia tlenu. Stanowi on również kluczowy surowiec w wielu najważniejszych sektorach przemysłu. Emisje z komercyjnego rynku CO2 (20-22 mln ton/rok) są znikome w porównaniu z całkowitą emisją CO2  (42 mld ton/rok). Emisje pochodzące z sektora komercyjnego stanowią zaledwie 0,052% globalnej emisji CO2 .W obliczeniach śladu węglowego, sam suchy lód nie ma udziału, gdyż dwutlenek węgla wchodzący w skład suchego lodu został już raz uwzględniony w pierwotnym punkcie produkcji w zakładzie przemysłowym. Suchy lód nie generuje zatem nowych emisji.

 

Jak zatem powstaje suchy lód?

Surowy CO2 jest wychwytywany z innych procesów przemysłowych, np. z produkcji bioetanolu, biogazu czy amoniaku. Następnie jest sprężany, oczyszczany i magazynowany, czyli poddawany recyklingowi do zastosowań wtórnych (tzw. proces CCU - Carbon Capture and Utilization). Ze zbiorników magazynowych ciekły dwutlenek węgla jest bezpośrednio przesyłany rurociągiem do maszyn wytwarzających suchy lód. Po wprowadzeniu ciekłego CO2 do maszyn następuje obniżenie ciśnienia do około 5 barów co powoduje wytworzenie śniegu, który w cylindrze za pomocą tłoka zostaje sprasowany pod ciśnieniem ok. 300 barów, aby uzyskać granulat, plastry bądź bloki suchego lodu.

CCU proces

Suchy lód jest bezzapachowy, niepalny, nietoksyczny, ma obojętny smak i jest nieabrazyjny. Dzięki temu możemy śmiało stwierdzić, że jest to zrównoważone ekologicznie rozwiązanie do czyszczenia i transportu. W rzeczywistości suchy lód często zastępuje szkodliwe rozwiązania alternatywne, które zwiększają ślad węglowy, chociażby takie jak czyszczenie rozpuszczalnikami. Suchy lód używany do chłodzenia podczas transportu żywności, farmaceutyków i próbek biologicznych zastępuje wkłady żelowe, które generują dużo odpadów. Wyjątkowe cechy suchego lodu czynią go bardziej wydajnym czynnikiem chłodzącym pod względem kosztów i zapewniają maksymalną wydajność na ostatnim etapie dostawy do odbiorcy.

 

zalety czyszczenia suchym lodem

 

Jakie są korzyści z zastosowania czyszczenia suchym lodem w realizacji wewnętrznej polityki zrównoważonego rozwoju?

Czyszczenie suchym lodem eliminuje negatywne skutki zewnętrzne powszechnie stosowanych procesów sanitarnych, obróbki elementów i przygotowywania powierzchni. Zastosowanie suchego lodu pozwala ograniczyć nadmierne zużycie wody w różnych procesach, negatywne skutki wynikające ze stosowania chemikaliów oraz dodatkowe odpady pochodzące z jednorazowych środków czyszczących. Wiemy jak ważne jest zwracanie uwagi na wzrastający średni koszt wody, ścieków i recyklingu. Pobór przemysłowy wody, przede wszystkim w przemyśle spożywczym, chemicznym i elektromaszynowym, stanowi 74% ogólnego zużycia wody w Polsce. Przy bardziej ograniczonej podaży i większym niż kiedykolwiek wcześniej popycie konieczne staje się rozważenie jak zmniejszyć zużycie wody. W tym przypadku warto zastosować taką metodę czyszczenia przemysłowego, która w ogóle jej nie wykorzystuje. Czyszczenie suchym lodem spełnia ten warunek. W realizacji polityki zrównoważonego rozwoju ważne jest również ograniczenie skażenia środowiska. Tradycyjne metody czyszczenia wymagają stosowania jednorazowych szczotek, zmywaków i szmat, które trafiają na wysypiska śmieci. W tym przypadku zastosowanie suchego lodu pozwala redukować, a nawet wyeliminować środki chemiczne. Suchy lód zmniejsza emisję gazów cieplarnianych poprzez ograniczenie zużycia rozpuszczalników. Dodatkowo pracownicy nie są narażeni na działanie chemicznych środków czyszczących i cząstek stałych unoszących się w powietrzu.

 

W jaki sposób firma Cold Jet wspiera zrównoważony rozwój przedsiębiorstw?

Firma Cold Jet oferuje zakładom przemysłowym nową generację maszyn do precyzyjnego czyszczenia suchym lodem, która pozwala im ograniczyć ślad węglowy. I3 MicroClean 2 to zaawansowane technologicznie oraz inteligentne urządzenie przystosowane do Przemysłu 4.0. Szereg innowacyjnych i opatentowanych rozwiązań zastosowanych w nowej maszynie zwiększa efektywność czyszczenia przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacyjnych. Wewnętrzne testy wykazały wzrost wydajności urządzenia o ponad 25% w porównaniu do jego poprzedniej wersji, co pozwala operatorom na szybsze i nieprzerwane czyszczenie już od 3 BAR.

Urządzenie I3 MicroClean 2 wyposażone jest w 7-calowy wyświetlacz LCD z cyfrowym sterowaniem, co umożliwia łatwą regulację ustawień procesu czyszczenia. Dzięki temu użytkownik może zapisać m.in. ciśnienie i szybkość podawania suchego lodu na potrzeby przyszłego procesu. Na czym natomiast polega jego „inteligencja”? Urządzenie wyposażono w aplikację Cold Jet CONNECT, za pomocą której można gromadzić dane w chmurze i prowadzić analizy statystyk zużycia poszczególnych mediów. Cold Jet CONNECT to platforma obsługi klienta i wsparcia technicznego, której debiut miał miejsce w zeszłym roku. Dzięki niej użytkownik ma stały dostęp do parametrów
urządze- nia, sprawdzając jego stan techniczny, a także lokalizację.

 

Cold Jet Connect


Cold Jet CONNECT oferuje użyteczne anali
zy umożliwiające podejmowanie decyzji na podstawie danych. Szybki dostęp realizowany jest z dowolnego smartfona, tabletu lub komputera. Innowacyjne rozwiązanie oferuje zdalną pomoc techniczną, wirtualne naprawy z pomocą eksperta oraz analizę pracy maszyn. Najnowsza propozycja gwarantuje zdalne monitorowanie, wsparcie i gromadzenie danych w celu usprawnienia operacyjnego działania, a wszystko po to, aby zwiększyć wydajność i rentowność całego zakładu.


Od początku działalności firma Cold Jet koncentruje się na opracowywaniu rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Oprócz dostarczania na rynek globalny rozwiązań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju firma angażuje się w doskonalenie własnych procesów, zmniejszanie ilości materiałów, odpadów i emisji pochodzących z działalności i urządzeń, od ich produkcji do eksploatacji.

 

Dowiedz się jak suchy lód może wpłynąć  na rozwój Twojego przedsiębiorstwa

 

 

zrównoważony rozwój, odzyskany CO2, ekologiczne mycie, ochrona środowiska, ESG, emisja dwutlenku węgla

Subskrybuj tutaj!

Najnowsze wpisy

Wpisy według tagu

Wyświetl wszystko