Twoje źródło wiedzy o zastosowaniu suchego lodu

Jak bezpiecznie czyścić urządzenia do produkcji narzędzi medycznych

Posted by Karolina Gruss-Kufel on 2020-03-31 02:00:00
narzędzia medyczne

Urządzenia stosowane w procesie produkcji narzędzi medycznych wymagają absolutnej precyzji. Szczególna uwaga poświęcona jest złożoności narzędzi medycznych, ponieważ muszą być one idealnie czyste i wolne od wad. Podobnie jak produkt końcowy, maszyny wykorzystywane w procesie produkcyjnym muszą być utrzymywane w stanie zapewniającym produkcję sprzętu medycznego bez wad lub nadmiaru materiału, w pełni gotowego do użycia.

Producenci narzędzi medycznych stoją przed wieloma wyzwaniami, jeśli chodzi o czyszczenie i konserwację urządzeń. Podczas produkcji części narzędzi chirurgicznych czy stomatologicznych, o podwyższonej tolerancji, w maleńkich wgłębieniach form i na kosztownych oprzyrządowaniach gromadzą się pozostałości, które wpływają na jakość produktu końcowego.

Osady te prowadzą do powstawania wadliwych części, które zwiększają ilość odpadów produkcyjnych, a w konsekwencji mogą zatykać gniazda form i utrudniać pracę maszyn. Osad może również uniemożliwić odciśnięcie małych elementów, takich jak np. skale pomiarowe na strzykawkach.

Ze względu na małe rozmiary gniazd form wtryskowych, proces czyszczenia jest zazwyczaj pracochłonny. Detale wymagają również rygorystycznych kontroli jakości, co oznacza, że proces czyszczenia musi zrównać się z procesem produkcyjnym pod względem jakości i staranności.

Nieodpowiednie metody czyszczenia

Producenci urządzeń medycznych testowali kilka procesów czyszczenia dla swoich złożonych potrzeb:

  • Producent końcówek cewników używał alkoholu izopropylowego i szczotek do czyszczenia małych zagłębień w formach. Proces ten był powolny, pracochłonny i często nieadekwatny do potrzeb. Czyszczenie form w taki sposób często narażało kosztowny sprzęt na uszkodzenie.
  • Inny producent końcówek cewników schładzał, demontował i przemywał swoje formy. Każda wnęka była ręcznie czyszczona i badana pod mikroskopem. Następnie formy musiały być ponownie montowane i ogrzane przed produkcją.
  • Producent stentów medycznych używał piaskowania do usuwania pozostałości z drogich zacisków podczas produkcji delikatnych mikroelementów. Przed czyszczeniem oprzyrządowanie musiało zostać zdemontowane, a piaskowanie, jako ścierna metoda, szybko zniszczyła oprzyrządowanie, generując odpady wtórne. Po 2-4 czyszczeniach piaskowanie zniszczyło chwytaki.
  • Producent rozmaitych wyrobów medycznych rozmontowywał formy, namaczał je w płynie do czyszczenia piekarników, a następnie szorował w celu usunięcia nagromadzonego osadu. Po oczyszczeniu formy musiały być wysuszone, ponownie złożone i podgrzane.
  • Jeden z producentów narzędzi chirurgicznych ręcznie szorował elementy w celu usunięcia zadziorów i nadmiaru materiału, podczas gdy inny używał mikro-piaskowania. Proces ręcznego czyszczenia był powolny i pracochłonny, natomiast piaskowanie ścierne było szkodliwe dla niektórych delikatnych części i powodowało powstawanie wtórnych odpadów, które musiały być traktowane jako materiał toksyczny.

narzędzia medyczne-wyroby medyczne

Czyszczenie suchym lodem: bezpieczna, nieabrazyjna metoda

W każdym z powyższych przykładów producenci zastąpili ręczne procesy czyszczenia i obróbki końcowej alternatywną metodą czyszczenia zwaną czyszczeniem suchym lodem. Ta precyzyjna metoda czyszczenia wykorzystuje jako medium czyszczące odzyskany CO2 w postaci granulek suchego lodu, które przyspieszone w sprężonym powietrzu pozwalają delikatnie usunąć pozostałości z części i urządzeń. W przeciwieństwie do piaskowania czy użycia innym ściernych mediów, czyszczenie suchym lodem:

  • Nie pozostawia żadnych wtórnych odpadów
  • Jest bezpieczny i nietoksyczny
  • Nie tworzy zanieczyszczeń na dalszych poziomach procesu produkcyjnego
Proces ten pomaga producentom narzędzi medycznych poprawić jakość, zwiększyć produkcję, wydłużyć żywotność sprzętu, zwiększyć bezpieczeństwo pracowników, zmniejszyć koszty i wspierać inicjatywy środowiskowe.

Dowiedz się więcej o tym, jak działa czyszczenie suchym lodem.

W jaki sposób może pomóc czyszczenie suchym lodem:
1) Poprawa jakości
Metody czyszczenia, które wykorzystują piaskowanie, rozpuszczalniki chemiczne lub ręczne skrobanie szczotkami, są nie tylko fizycznie uciążliwe dla pracowników zajmujących się konserwacją, ale również mogą spowodować uszkodzenie sprzętu. W przeciwieństwie do tych metod, suchy lód uderza w powierzchnie i sublimuje, eliminując wszelkie wtórne odpady. Po sublimacji, drobne zanieczyszczenia kruszą się i opadają na podłogę lub są wychwytywane przez filtr HEPA.

2) Zwiększanie wydajności produkcji
Czyszczenie suchym lodem może skrócić czas czyszczenia nawet o 75%. Pracownik działu utrzymania ruchu stosujący precyzyjny system czyszczenia suchym lodem w zakładzie produkującym narzędzia medyczne był w stanie oczyścić formę w 15 minut w porównaniu z godziną przy użyciu alternatywnej metody. Dzięki zastosowaniu suchego lodu urządzenia mogą być czyszczone na miejscu, bez konieczności chłodzenia lub demontażu.

3) Przedłużenie żywotności sprzętu
Czyszczenie zapewnia całkowitą czystość bez konieczności stosowania bardziej agresywnych metod lub korozyjnych środków chemicznych. Żywotność sprzętu jest wydłużona, ponieważ regularne, dokładne oczyszczanie suchym lodem nie pociąga za sobą ryzyka uszkodzenia, które często występuje przy demontażu i transporcie sprzętu do wyznaczonych obszarów czyszczenia. W przeciwieństwie do piaskowania, nie ma mediów, które mogłyby uwięzić się w ciasnych przestrzeniach wewnątrz urządzenia i spowodować jego uszkodzenie.

4) Poprawa bezpieczeństwa pracy
Czyszczenie suchym lodem jest bezpieczne dla operatorów i eliminuje niepotrzebne narażenie na szkodliwe rozpuszczalniki oraz potrzebę ścisłej współpracy z bardzo gorącymi urządzeniami.

5) Redukcja kosztów
Producenci narzędzi medycznych stosujący systemy do czyszczenia suchym lodem odnotowali znaczne skrócenie przestojów urządzeń. Wynika to z faktu, że czyszczenie suchym lodem może być wykonywane przy użyciu urządzeń pracujących w trybie online, w roboczej temperaturze.
Dzięki czyszczeniu suchym lodem zmniejszają się także koszty pracy przy czyszczeniu delikatnych form, ponieważ czyszczenie może być wykonywane przez jedną osobę przy użyciu jednego systemu czyszczącego.

6) Wspieranie inicjatyw środowiskowych
Czyszczenie suchym lodem jest przyjaznym dla środowiska procesem czyszczenia, który wspiera ekologiczne inicjatywy producentów urządzeń medycznych. Proces ten eliminuje potrzebę stosowania rozpuszczalników chemicznych, a ponieważ nie powoduje powstawania żadnych wtórnych odpadów, zmniejsza również możliwość późniejszego zanieczyszczenia. 

gratowanie usuwanie wypływekgratowanie suchym lodem

Korzyści

Firma produkująca końcówki w Minnesocie, która wykorzystuje suchy lód do czyszczenia form, zredukowała czas czyszczenia o 40%, podczas gdy inny producent urządzeń zaoszczędził ponad 75 000 USD dzięki wyeliminowaniu konieczności wymiany kosztownych zacisków, które zostały zniszczone przez piaskowanie.

Czyszczenie suchym lodem pozwala producentom czyścić szybciej i częściej, uzyskując wysokiej jakości rezultaty przy jednoczesnym wydłużeniu żywotności ich najcenniejszych i najdroższych urządzeń. Co najważniejsze, zdolność do szybkiego czyszczenia pozwala producentom szybko wrócić do wytwarzania produktów i zwiększania ich zysków.

Producenci, którzy wprowadzili czyszczenie suchym lodem do swojej działalności, doświadczyli redukcji czasu pracy i kosztów, wyeliminowali wtórne odpady i wdrożyli proces przyjazny dla środowiska, który promuje bezpieczniejsze i zdrowsze środowisko pracy dla pracowników.

Popraw wydajność produkcji narzędzi medycznych

czyszczenie form, gratowanie, usuwanie wypływek, przemysł medyczny

Subskrybuj tutaj!

Najnowsze wpisy

Wpisy według tagu

Wyświetl wszystko