Twoje źródło wiedzy o zastosowaniu suchego lodu

Jak bezpiecznie stosować CO2 i suchy lód

Posted by Karolina Gruss-Kufel on 2020-03-03 08:56:56
bezpieczeństwo najważniejsze

Podczas pracy z CO2 należy zawsze zachować odpowiednie środki ostrożności, zapewnić prawidłową wentylację obiektu oraz właściwy zestaw ochronny PPE do kontaktu z płynną lub stałą postacią dwutlenku węgla (suchy lód). Bardzo ważne jest posiadanie wiedzy na temat dwutlenku węgla, a co za tym idzie suchego lodu i jego oddziaływania na otoczenie. Poniżej kilka istotnych informacji.

Wdychanie

 • CO2 jest cięższy od zwykłego powietrza atmosferycznego. Dwutlenek węgla wypiera tlen w niewystarczająco wentylowanych pomieszczeniach, co może powodować zaburzenia układu oddechowego.
 • CO2 jest bezbarwny, zasadniczo bezwonny i pozbawiony smaku, jest więc bardzo trudny do wykrycia bez specjalistycznego sprzętu.
 • Stężenie CO2 na poziomie 3-5% powoduje bóle głowy, przyspieszony oddech oraz dyskomfort oddychania.
 • Wyższe stężenie na poziomie 8-10% powoduje bóle głowy, nudności, szybszy puls, tiki mięśni, zwiększenie skurczu serca i potencjalnie może powodować utratę przytomności lub zatrzymanie oddechu.

Bezpośredni kontakt z CO2

Długotrwały kontakt skóry z ciekłym CO2 lub suchym lodem może powodować odmrożenia lub pęknięcia skóry.

Środki Ostrożności

 Właściwa wentylacja

 • Miejsca, w których używane są urządzenia emitujące CO2 muszą posiadać sprawną wentylację.
 • Urządzenia do produkcji suchego lodu lub do czyszczenia suchym lodem należy eksploatować wyłącznie w pomieszczeniach z odpowiednią wentylacją, która zapewnia utrzymanie poziomu stężenia zgodnie z obowiązującymi normami.
 • Do pomieszczeń z dużą koncentracją CO2 należy wchodzić tylko z aparatem oddechowym. Ma to zastosowanie również, gdy wymagane jest udzielenie pomocy.

 Monitorowanie i próg narażenia

 • Dopuszczalne stężenie CO2 dla pracy ciągłej (8 godzin) nie może przekroczyć 5000 ppm, przy kolejnych 16 godzinach bez narażenia powyżej stężenia w świeżym powietrzu oraz całkowitym narażeniu wynoszącym 40 godzin tygodniowo.
 • Wartość graniczna krótkotrwałej (15-minutowej) ekspozycji określona przez OSHA wynosi 30 000 ppm.
 • Należy zawsze używać urządzenia monitorującego CO2 podczas pracy z maszynami emitującymi dwutlenek węgla na ograniczonej przestrzeni.

urządzenie monitorujące CO2

Przestrzeganie wytycznych dotyczących bezpieczeństwa

Przy stosowaniu materiałów wypierających tlen należy zawsze sprawdzać i przestrzegać wszystkich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa. Operatorzy i przełożeni powinni zapoznać się z literaturą dotyczącą charakterystyki CO2. Informacje na ten temat można uzyskać z odpowiednich rozporządzeń obowiązujących w danym kraju.

Identyfikacja i oznakowanie obszarów

Znaki ostrzegawcze powinny być umieszczone w widocznych dla użytkownika miejscach, w których możliwe jest nagromadzenie CO2.

Prawidłowy zestaw ochronny PPE

Przy pracy z suchym lodem należy zawsze używać rękawic. Podczas czyszczenia suchym lodem oraz w przypadku gdy maszyna produkująca suchy lód ma zdemontowane kanały zsypowe do granulatu wymagane jest również zastosowanie okularów ochronnych.

zestaw ochronny PPE okulary rękawice ochronne

Pozostań w gotowości i bądź ostrożny

Zawsze należy zachować czujność w przypadku wystąpienia objawów nadmiernego narażenia, takich jak:

 • Zawroty głowy

 • Ból głowy

 • Nudności

 • Szybki oddech

 • Skrócenie oddechu

 • Zwiększone tętno

 • Drgania oczu i kończyn

 • Brak koncentracji

 • Zaburzenia widzenia i słuchu (w tym niewyraźne widzenie i dzwonienie w uszach)

Zapewnienie Odpowiedniej Wentylacji

Potencjalne stężenie CO2, przewidywany czas trwania pracy i łatwość użytkowania to czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, jaki rodzaj dostarczanego powietrza i systemu wentylacyjnego będzie najbardziej odpowiedni.

Wyciąg powietrza jest ogólnie uważany za najbardziej efektywną metodę wentylacji pomieszczenia z CO2. Wyciąg powietrza pochłania pod ciśnieniem gaz i wydmuchuje go w bezpiecznym miejscu, z dala od wlotu powietrza, a następnie doprowadza świeże powietrze.

Wentylacja nawiewna jest kolejną metodą, która doprowadza świeże powietrze do pomieszczenia i odprowadza je na zewnątrz. Jest to często stosowana praktyka, zwłaszcza gdy świeże powietrze jest wykorzystywane do wypychania zanieczyszczonego powietrza z pomieszczenia. Jeśli wentylacja nie jest prawidłowo ustawiona, ruch powietrza może zostać zakłócony. Oznacza to, że powietrze krąży tylko na małej powierzchni ograniczonej przestrzeni, pozostawiając resztę przestrzeni bez wentylacji.

Aby zapewnić prawidłową wentylację obszaru, należy zainstalować urządzenia do monitorowania stężenia CO2. Urządzenia powinny być umieszczone w pobliżu martwych obszarów, w których występuje niewielka wentylacja. Pozwoli to na znacznie lepsze wskazanie faktycznej koncentracji CO2.

Pierwsza Pomoc

pierwsza pomocAktywne programy bezpieczeństwa oraz personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo znacznie zmniejszają prawdopodobieństwo wypadków z udziałem CO2. W celu minimalizacji potencjalnych obrażeń, operatorzy powinni być przeszkoleni w zakresie szybkiego reagowania w sytuacjach awaryjnych.

W przypadku wystąpienia incydentu pracownicy muszą stosować się do właściwych procedur:

 • Nigdy nie należy ratować narażonej osoby z zanieczyszczonego obszaru, nie znając poziomu stężenia CO2, ani nie wkładając samodzielnego aparatu oddechowego.
 • W sytuacji podejrzenia zatrucia dwutlenkiem węgla należy przenieść osobę do pomieszczenia z dostępem do świeżego powietrza.
 • Należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe.
 • W przypadku zatrzymania oddechu należy wykonać sztuczne oddychanie. Jeżeli oddychanie jest utrudnione wykwalifikowany personel może podać tlen.

Skutki fizyczne spowodowane nadmiarem CO2 są zazwyczaj odwracalne, jeśli ekspozycja jest krótka. W przypadku dłuższego lub bardzo wysokiego narażenia, uszkodzenia mogą być trwałe, dlatego należy natychmiast podjąć odpowiednie działania.

Pozostałe elementy godne uwagi

 

 • Przechowywanie CO2: suchego lodu nie wolno przechowywać ani transportować w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Ciśnienie wynikające z odparowania może spowodować prawidłowe przechowywanie suchego lodurozerwanie zbiornika.
 • Karta charakterystyki CO2: przy zakupie ciekłego lub stałego CO2 zalecamy, aby nabywca otrzymał i zapoznał się z kartą charakterystyki CO2 i postępował zgodnie z wytycznymi bezpieczeństwa.czyszczenie suchym lodem, suchy lód, zasady bezpieczeństwa, stosowanie co2

Subskrybuj tutaj!

Ostatnie wpisy

Wpisy według tagu

Wyświetl wszystko