Twoje źródło wiedzy o zastosowaniu suchego lodu

Jak ograniczyć zużycie wody w zakładach produkcyjnych?

Posted by Karolina Gruss-Kufel on 2020-05-20 05:23:22

bez wody

 

Zmniejszenie zużycia wody, zwłaszcza w procesach czyszczenia, staje się główną inicjatywą w środowisku przemysłowym i produkcyjnym. Nie tylko z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju środowiska, ale również w celu obniżenia kosztów.

Koszty wody i ścieków wzrastają
Zazwyczaj woda jest towarem, za który płacimy dwa razy. Obiekty płacą za wodę, gdy jest dostarczana, a także gdy jest wysyłana do zakładów uzdatniania wody lub poddawana recyklingowi. Dawniej przedsiębiorstwa wodociągowe oferowały producentom i innym odbiorcom zużywającym nadmierne ilości wody ulgowe ceny.

Ta praktyka dobiegła końca. Stawki za wodę rosną, a wraz z nimi koszty ścieków i recyklingu. Wydatki na wodę i ścieki sumują się, a producenci stają się coraz bardziej świadomi wzrostu ich stawek. Pobór przemysłowy wody, przede wszystkim w przemyśle spożywczym, chemicznym i elektromaszynowym, stanowi 74% ogólnego zużycia wody w Polsce. Przy bardziej ograniczonej podaży i większym niż kiedykolwiek wcześniej popycie konieczne staje się rozważenie jak zmniejszyć zużycie wody.

Istnieje wiele sposobów na ograniczenie ogólnego zużycia wody w danym zakładzie. My zamierzamy skupić się na tym, jak zmniejszyć zużycie wody w procesach czyszczenia.

mycie ciśnieniowe

Procesy czyszczenia zużywają znaczącą ilość wody

Głównym problemem zakładów produkcyjnych jest brak wiedzy na temat ilości zużywanej wody oraz miejsc jej wykorzystania. Jednym z obszarów, który jest często pomijany i który zużywa znaczną ilość wody, jest proces czyszczenia.   

Czyszczenie i sanityzacja mogą stanowić dużą część - nawet do 40% lub więcej - wody zużywanej w obiektach handlowych i przemysłowych. Znaczna ilość wody może być zużywana do ogólnego czyszczenia i dezynfekcji obiektów, a także do czyszczenia urządzeń wykorzystywanych w procesach produkcyjnych.

Tradycyjne metody czyszczenia w przeważającej mierze opierają się na wodzie, ponieważ w przeszłości woda była postrzegana jako tani zasób. Powszechnie stosowaną metodą czyszczenia podłóg, ścian, urządzeń przetwórczych i innych aktywów jest ciśnieniowe mycie wodą.

Dobrą wiadomością jest to, że istnieją alternatywy dla czyszczenia wodą. Najskuteczniejszą i najbardziej wydajną metodą okazało się czyszczenie suchym lodem. Od przyjaznego dla środowiska podejścia do łatwego czyszczenia - sprawdza się w wielu różnych gałęziach przemysłu.

czyszczenie suchym lodem

Technologia czyszczenia suchym lodem nie wykorzystuje wody, ani nie generuje wtórnych odpadów.

Czyszczenie suchym lodem jest podobne do piaskowania lub sodowania, ponieważ przygotowuje i czyści powierzchnię za pomocą medium przyspieszanego w strumieniu powietrza pod ciśnieniem. Różni się jednak zastosowanym medium, którym w tym przypadku jest zestalony dwutlenek węgla (CO2) w postaci suchego lodu, który wydmuchiwany z ogromną prędkością, usuwa brud i zanieczyszczenia.

Gdy suchy lód uderza w czyszczone podłoże, sublimuje nie pozostawiając żadnych odpadów ani pozostałości. Unikalne właściwości suchego lodu sprawiają, że jest on idealnym rozwiązaniem do czyszczenia.

Metoda czyszczenia suchym lodem:
1) Eliminuje wodę z procesu mycia przemysłowego

Czyszczenie za pomocą suchego lodu skutecznie usuwa zabrudzenia bez konieczności stosowania wody lub chemicznych roztworów czyszczących. Jest to szybkie rozwiązanie podczas czyszczenia urządzeń przetwórczych, a także do ogólnego sprzątania obiektów.
Eliminując zapotrzebowanie na wodę w procesach czyszczenia, zakłady mogą znacząco zmniejszyć swoje roczne wydatki na wodę i uniknąć coraz większego zużycia wody.

2) Nie generuje odpadów wtórnych i nie dodaje ich do istniejącego strumienia odpadów

Po oczyszczeniu wodą wymagane jest prawidłowe jej zebranie i utylizacja co często jest czasochłonne i kosztowne, szczególnie przy stale rosnących kosztach odprowadzania i usuwania ścieków.

Przy czyszczeniu suchym lodem nie powstają żadne wtórne odpady. Suchy lód po prostu przechodzi z powrotem w gaz (sublimuje). Dzięki zastąpieniu wody suchym lodem, obiekty znacznie obniżają koszty utylizacji ścieków, eliminując jednocześnie zanieczyszczenia na dalszym etapie procesu. 

bądź odpowiedzialny za środowisko

3) Nie jest toksyczny - jest przyjazny dla środowiska

Podczas gdy sama woda nie jest toksyczna, staje się ona zanieczyszczona w kontakcie z substancjami niebezpiecznymi, takimi jak chemikalia lub surowce usuwane z przedmiotów w zakładach produkcyjnych.

W przypadku kontaktu z materiałami szkodliwymi należy je odpowiednio usunąć. Ostrożne ich wybieranie i usuwanie tworzy jeszcze więcej kosztów dla procesów, w których wykorzystuje się wodę.

Suchy lód używany w procesie czyszczenia jest wytwarzany z odzyskanego CO2, który został poddany recyklingowi w innych procesach przemysłowych. Suchy lód jest zatwierdzony przez amerykańskie organizacje EPA, FDA i USDA do stosowania przy produkcji żywności. Jest bezbarwny, bez smaku, bez zapachu i nietoksyczny.

Czyszczenie suchy lodem nie wpływa negatywnie na środowisko poprzez dodanie zanieczyszczeń do strumienia odpadów.

Podsumowując, czyszczenie suchym lodem może znacznie zmniejszyć zużycie wody i koszty ścieków w twoim zakładzie. Metoda ta zapewnia producentom najbardziej zrównoważoną i ekonomiczną alternatywę dla dużego zużycia wody i kosztów z tym związanych.

jesteś gotowy na zużycie wody?

 

czyszczenie suchym lodem, mycie przemysłowe, zalety czyszczenia suchym lodem

Subskrybuj tutaj!

Najnowsze wpisy

Wpisy według tagu

Wyświetl wszystko