Twoje źródło wiedzy o zastosowaniu suchego lodu

Odkryj 10 powodów dlaczego warto czyścić suchym lodem

Posted by Karolina Gruss-Kufel on 2020-01-21 02:00:00

 

1. Nieskazitelna czystość

Czyszczenie suchym lodem dla wielu aplikacji jest najbardziej efektywnym i wydajnym procesem. Poprzez czyszczenie urządzeń i oprzyrządowania w krótszym czasie zakłady produkcyjne są w stanie wydłużyć cykl produkcyjny na danej maszynie. Czynności konserwacyjne lub czyszczenie ad hoc może również być wykonywane częściej nie wpływając na produkcję.

Alternatywne metody czyszczenia obejmują czas potrzebny na demontaż, mogą być nieefektywne i niszczyć drogie aktywa firmy. Mogą również wpływać negatywnie na środowisko. Zastosowanie suchego lodu w czyszczeniu przemysłowym eliminuje odpady wtórne i wynikające z tego przestoje. Zmniejszając przestoje produkcyjne maksymalizuje wykorzystanie zasobów i ich żywotność.

Czyszczenie suchym lodem poprawia również jakość produktu. Usuwanie nagarów, które gromadzą się na urządzeniach produkcyjnych, takich jak żywica na formach zapewnia, że produkty końcowe są wolne od wad. Pomaga to utrzymać prawidłowe funkcjonowanie maszyny i zmniejsza ilość odpadów.

2. Czyści na miejscu

Do czyszczenia suchego lodu nie używa się roztworów wodnych ani chemicznych i nie powstają żadne wtórne odpady, co pozwala na czyszczenie narzędzi i sprzętu na miejscu, bez czasochłonnego demontażu i ponownego montażu. Czyszczenie metodą wydmuchiwania suchego lodu służy do usuwania zanieczyszczeń, takich jak pozostałości po produkcji, środki antyadhezyjne, farby, oleje i biofilmy właśnie podczas pracy urządzeń, w temperaturze roboczej.

Dzięki czyszczeniu zakłady produkcyjne są w stanie zredukować przestoje i zwiększyć wydajność.

3. Nie uszkadza powierzchni

Suchy lód jest bardzo miękkim medium i może oczyścić większość powierzchni bez ich uszkodzenia. W skali twardości Mohsa wynosi ona około 1,5 - 2 (patrz rysunek poniżej). Suchy lód może czyścić wrażliwe powierzchnie, takie jak sprzęt elektroniczny, płytki drukowane i formy do tworzyw sztucznych, bez wytrawiania, profilowania i zmiany wymiarów powierzchni. Przedłuża to żywotność oprzyrządowania i zmniejsza ryzyko uszkodzenia maszyn podczas procesu czyszczenia.

Operatorzy urządzeń Cold Jet mogą dodatkowo kontrolować agresję suchego lodu poprzez zmianę wielkości cząsteczek i prędkości wydostawania się suchego lodu z systemu. Mniejsze cząsteczki w połączeniu z mniejszym przyspieszeniem powodują łagodniejsze czyszczenie.

4. Zwiększa wydajność
Strumieniowe czyszczenie suchym lodem redukuje czas, pracę i zasoby potrzebne do mycia przemysłowego oraz pozwala zakładom na bardziej efektywną alokację ich zasobów.

Ręczne procesy czyszczenia, które wymagają użycia narzędzi ściernych, takich jak dłuta i skrobaki lub szkodliwych substancji chemicznych, są żmudne, czasochłonne i wymagają przydzielenia wielu osób do realizacji tego zadania. Operatorzy często muszą czekać na ostygnięcie urządzeń przed rozpoczęciem procesu czyszczenia i muszą zdemontować maszyny, aby dotrzeć do wąskich,  ograniczonych przestrzeni. Czyszczenie suchym lodem umożliwia szybsze i łatwiejsze czyszczenie urządzeń przy udziale tylko jednej osoby potrzebnej do wykonania zadania.

5. Brak odpadów wtórnych

Proces czyszczenia suchym lodem nie generuje wtórnych odpadów. Suchy lód po uderzeniu w czyszczoną powierzchnię sublimuje (powraca do stanu gazowego), dzięki czemu nie powstają żadne wtórne odpady, resztki i nie jest gromadzona wilgoć. Eliminuje to dodatkowe sprzątanie, usuwanie wtórnych strumieni odpadów oraz dodatkowe przygotowania do czyszczenia, takie jak maskowanie delikatnych czujników lub zawijanie elementów elektronicznych przed czyszczeniem. Eliminacja odpadów wtórnych pozwala na czyszczenie sprzętu podczas pracy w trybie online i w trybie ciągłym. W przypadku stosowania np. wody do usunięcia niebezpiecznych odpadów wtórnych, media czyszczące również stają się niebezpieczne, co wymaga specjalnej obsługi, utylizacji i regularnego raportowania.

6. Przyjazna dla środowiska

dry ice is environmentally responsible

Suchy lód używany w procesie czyszczenia jest wykonany z odzyskanego CO2 jako produkt uboczny innych procesów przemysłowych, a następnie jest zbierany i poddawany recyklingowi. Czyszczenie suchym lodem nie wytwarza CO2 i nie emituje dodatkowej ilości dwutlenku węgla do atmosfery, a zatem nie przyczynia się do efektu cieplarnianego.

Suchy lód jest również medium zatwierdzonym przez EPA, USDA i FDA. Jest on nietoksyczny, niegroźny i został zatwierdzony do stosowania przy żywności. Suchy lód jest bezbarwny, bez smaku i zapachu.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz czyszczenia na sucho, starasz się zmniejszyć ilość używanej wody lub środków chemicznych, czy też starasz się ulepszyć programy sanitarne lub programy zapobiegania zanieczyszczeniom krzyżowym, zastosowanie suchego lodu jest właściwym zrównoważonym ekologicznie rozwiązaniem.

7. Bezpieczeństwo operatora

Czyszczenie suchym lodem jest preferowaną metodą stosowaną przez operatorów. Tradycyjne metody czyszczenia są uciążliwe i długotrwałe. Czyszczenie suchym lodem eliminuje potrzebę ręcznego skrobania i szorowania zanieczyszczonych obszarów. Inne metody wykorzystujące toksyczne materiały, takie jak środki chemiczne, mogą być szkodliwe zarówno dla pracownika, jak i otoczenia.

Czyszczenie suchym lodem jest nietoksyczne i eliminuje potrzebę stosowania chemicznych środków czyszczących.

8. Czyści wąskie przestrzenie

Suchy lód czyści małe, skomplikowane geometrycznie elementy co pozwala na lepsze, dokładniejsze czyszczenie.

Tradycyjne metody są często nieskuteczne podczas czyszczenia małych lub trudno dostępnych miejsc.

 

DRYICEBLASTING_APPLICATIONS_MOLDCLEANING (6)

9. Czyści szybciej

Czyszczenie suchym lodem jest w zdecydowanej większości szybsze niż alternatywne metody dostępne na rynku, które pochłaniają dużo więcej czasu ze względu na potrzebę utylizacji odpadów (zastosowanego medium typu piasek czy mikrokulki szklane). Czyszczenie suchym lodem pozwala również zaoszczędzić czas dzięki możliwości czyszczenia na miejscu i w temperaturze roboczej. Skraca to proces schładzania maszyny, demontażu, transportu do wyznaczonego miejsca, a następnie ponownego montażu.

10. Różnorodność zastosowania

Suchy lód zapewnia szybsze i bardziej skuteczne czyszczenie w każdym środowisku produkcyjnym, od platform wiertniczych, po sprzęt piekarniczy. Kliknij tutaj, aby zobaczyć wszystkie branże, które korzystają z czyszczenia suchym lodem.

Zastosowanie maszyn do czyszczenia suchym lodem wspiera różnego rodzaju przedsiębiorstwa, zarówno w zakresie polepszenia jakości i wydajności, jak i zwiększenia konkurencyjności świadczonych usług.

czyszczenie suchym lodem, czyszczenie przemysłowe, 10 powodów czyszczenia suchym lodem

Subskrybuj tutaj!

Najnowsze wpisy

Wpisy według tagu

Wyświetl wszystko