Twoje źródło wiedzy o zastosowaniu suchego lodu

Rozwiązania chłodzące w dostawie do klienta ostatecznego

Posted by Karolina Gruss-Kufel on 2020-04-27 07:54:42

dostawa ostatniej mili

Konsumenci na całym świecie coraz częściej wolą kupować przez Internet, co wywiera presję na sklepach internetowych, aby realizowały zamówienia skutecznie i jak najszybciej. W związku z tym firmy rozwijają nowe procesy i technologie, aby przyspieszyć dostawę paczek przy jednoczesnym utrzymaniu niskich kosztów.

Dla firm z branży e-commerce tzw. ostatnia mila, jest często najtrudniejszym i najdroższym etapem transportu. Czym więc jest ta "ostatnia mila"? Jest to ostatni etap procesu dostawy, czyli przemieszczania towarów z centrum dystrybucji pod drzwi klienta końcowego.

Ta część procesu dostawy wiąże się z wieloma wyzwaniami dla wszystkich rodzajów operacji w handlu elektronicznym, ale szczególnie dotyczy to firm, które dostarczają towary łatwo psujące się, które muszą być przechowywane w stanie schłodzonym lub zamrożonym. Konieczność utrzymywania towarów w stałej temperaturze wprowadza kolejną płaszczyznę złożoności.

Wybór właściwego czynnika chłodzącego ma decydujące znaczenie dla powodzenia strategii ostatniej mili i istnieje kilka rozwiązań do rozważenia.

bloki suchego lodu Cold Jet

Suchy lód (zaopatrzenie od dostawcy)

Standardowym medium chłodzącym do transportu towarów łatwo psujących się jest suchy lód. Ze względu na swoje unikalne cechy, medium to oferuje wiele korzyści w procesie ostatniej mili:

  • Bezpieczeństwo dla żywności - Suchy lód jest to medium przeznaczone do kontaktu z żywnością. Jest zatwierdzony przez FDA i USDA do stosowania wokół żywności. Jest on również bezbarwny, bez smaku i zapachu.
  • Duża wydajność chłodzenia - Suchy lód utrzymuje stałą temperaturę -78,5oC i dłużej utrzymuje artykuły schłodzone.
  • Przyjazny dla środowiska - Suchy lód jest rozwiązaniem jednokierunkowym. Sublimuje do gazu, nie pozostawiając wody, resztek i odpadów. Jest wykonany z odzyskanego CO2 i nie wydziela dodatkowego dwutlenku węgla do atmosfery.

Podczas gdy suchy lód jest preferowaną metodą chłodzenia, presja na spełnienie oczekiwań klientów co do terminów i jakości dostaw, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów, wymaga od placówek e-commerce maksymalnej elastyczności. Kiedy zakłady zaopatrują się w suchy lód od dostawców zewnętrznych, ogranicza to ich kontrolę nad ilością, jakością i formą suchego lodu (granulat, plastry lub bloki).

Dramatyczny wzrost e-commerce i rosnąca popularność internetowych sklepów spożywczych skłoniły wiele firm do rozważenia automatyzacji procesu pakowania w centrach dystrybucji. Pozyskiwanie suchego lodu z zewnątrz komplikuje ten proces, ponieważ bez zintegrowanych systemów dozowania i podawania pracownik nadal musi ręcznie nakładać suchy lód.

Biorąc pod uwagę te obawy, niektóre firmy zaczęły rozważać inne opcje chłodzenia.

wkłady żelowe

Wkłady żelowe

Żelowe opakowania chłodzące są skuteczne w przypadku towarów, które muszą być przechowywane w temperaturze od 0 do 15,5oC. Chociaż wkłady żelowe są łatwiejsze do przechowywania i przenoszenia niż suchy lód, to budzą poważne obawy związane z ochroną środowiska. Ich użycie i potencjalne ponowne zastosowanie może również powodować dodatkowe koszty.

Obawy związane z ochroną środowiska

Wkłady żelowe tworzą odpady, które są trudne do recyklingu. Większość konsumentów po prostu wyrzuca te opakowania. Natomiast niektórzy, świadomi ekologicznie konsumenci mogą próbować poddać je recyklingowi. Jest to trudne zadanie, gdyż aby poddać recyklingowi zewnętrzne opakowanie, żel musi być najpierw usunięty, a opakowanie wyczyszczone. Opakowanie składa się ze specjalnego rodzaju tworzywa sztucznego, które w wielu obszarach może być poddane recyklingowi tylko w wyznaczonych miejscach.

Problemem staje się również usunięcie żelu. Najczęstsze substancje stosowane w opakowaniach żelowych, w tym poliakrylan sodu, nie ulegają biodegradacji. Oznacza to, że odpady żelowe trafiają na składowisko i nie mogą być poddane recyklingowi.

Niektóre firmy wdrażają programy odbioru, które pozwalają klientom bezpłatnie wysłać opakowanie z żelem. W celu ponownego wykorzystania opakowań, firmy muszą je najpierw odkazić. Oprócz kwestii ogólnej czystości, opakowania z żelami często mają kontakt z produktami mlecznymi, roślinnymi i mięsnymi, co stwarza ryzyko chorób przenoszonych przez żywność. Podczas gdy programy odbioru ostatecznie prowadzą do recyklingu niektórych opakowań żelowych, to jednak wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Koszty przesyłki zwrotnej, sanityzacji i ponownego schłodzenia opakowania szybko się sumują.

ciężarówki chłodnicze, chłodnie

Ciężarówki chłodnicze

Inną formą chłodzenia jest transport towarów w samochodach ciężarowych wyposażonych w zabudowę chłodniczą. Opcja ta może zapewnić odpowiednie chłodzenie eliminując dodatkowy etap w centrum dystrybucyjnym polegający na wprowadzaniu czynnika chłodniczego do opakowań. Proces ten przedstawia jednak problemy logistyczne i budzi poważne obawy co do jego wpływu na środowisko.

Problemy logistyczne

Towary, które nie są bezpośrednio połączone z czynnikiem chłodniczym, muszą być stale przechowywane w odpowiedniej temperaturze. Po wyjęciu z chłodni przedmioty natychmiast zaczynają zmieniać temperaturę. Stanowi to problem, gdy towary są ładowane na ciężarówkę i rozładowywane w celu ich dostarczenia.

Złe praktyki przeładunkowe często powodują, że łatwo psujące się towary pozostają na rampie dłużej niż jest to dozwolone. Duży odsetek tych towarów jest w następstwie ładowany do ciężarówek w niewłaściwej temperaturze. Ponadto, gdy towary docierają do miejsca przeznaczenia, klient musi być w domu, aby zaakceptować zamówienie, lub musi wyrazić zgodę na pozostawienie towarów przy wejściu bez jakiegokolwiek chłodzenia. Istnieje również ryzyko awarii sprzętu lub błędu kierowcy, które mogą spowodować całkowitą utratę temperatury chłodzenia lub przechowywanie towarów w niewłaściwej temperaturze.

Obawy związane z ochroną środowiska

Chłodnie zużywają więcej energii i paliwa niż tradycyjne auta dostawcze. Mogą one zużywać aż do 25% więcej paliwa i uwalniać większą ilość zanieczyszczeń, takich jak czynnik chłodniczy i tlenek azotu. Dostawa ostatniej mili za pomocą chłodni samochodowych jest problematyczna w przestrzeniach miejskich. W miastach ruch drogowy jest natężony, a parkowanie jest coraz trudniejsze. Ciężarówki spędzają więcej czasu na drodze konsumując więcej energii i emitując więcej zanieczyszczeń.

Władze miejskie wprowadzają regulacje ograniczające liczbę samochodów napędzanych paliwem w centrach miast. Wiele miast ustanawia strefy niskiej emisji, gdzie pobierają opłatę za wjazd pojazdów napędzanych paliwem. Wykorzystanie pojazdów elektrycznych znacznie zmniejsza negatywny wpływ na środowisko naturalne, mają one jednak ograniczoną moc baterii i często nie są opłacalne.

podawanie suchego lodu

Suchy lód (własna produkcja)

Suchy lód jest nadal najbardziej efektywnym medium chłodzącym przy dostawach ostatniej mili. Oferuje stały poziom chłodzenia, jest bezpieczny dla konsumenta i pracownika oraz jest przyjazny dla środowiska.

Produkcja suchego lodu zgodnie z własnym zapotrzebowaniem eliminuje problemy logistyczne, które mogą wynikać z pozyskiwania suchego lodu od zewnętrznego dostawcy. Produkcja na miejscu nie tylko daje zakładom większą kontrolę i pozwala im produkować suchy lód zgodnie z ich planem, ale także daje im większą elastyczność w zaspokajaniu potrzeb klientów.

Większa elastyczność

Wszystkie przesyłki mają specjalne wymagania dotyczące chłodzenia. Potrzebne są różne ilości, rozmiary i formy suchego lodu w zależności od wysyłanego towaru, długości podróży i ograniczeń przestrzennych kontenerów transportowych.

Zainstalowanie urządzenia do produkcji suchego lodu (tzw. wytwornica suchego lodu, urządzenie produkujące plastry lub reformujące plastry suchego lodu z granulatu) pozwala wyprodukować dokładną ilość potrzebnego suchego lodu o wymaganym rozmiarze i formie. Inną, dodatkową korzyścią jest ograniczenie lub wyeliminowanie odpadów suchego lodu.

Integracja z automatyzacją procesu

Produkcja suchego lodu umożliwia również automatyzację. Systemy dozujące i pakujące mogą być zainstalowane w istniejącym procesie i umożliwiają produkcję zaprogramowanych wstępnie ilości suchego lodu spakowanych bezpośrednio do kontenerów.

Dowiedz się więcej o produkcji suchego lodu na miejscu

Tempo wzrostu w sektorze detalicznego handlu internetowego będzie w najbliższych latach nadal szybko rosnąć. Globalne normy i świadomość społeczeństwa w kierunku ochrony środowiska i pracowników również będą się zwiększały. Opracowanie strategii ostatniej mili, która jest zarówno zrównoważona, jak i efektywna pod względem kosztów, powinna rozpocząć się od wyboru odpowiedniego czynnika chłodzącego. Suchy lód jest jedyną opcją, która spełnia wszystkie te zależności.

 

suchy lód, produkcja suchego lodu, dostawa ostatniej mili

Subskrybuj tutaj!

Najnowsze wpisy

Wpisy według tagu

Wyświetl wszystko