Twoje źródło wiedzy o zastosowaniu suchego lodu

Jak producenci wyrobów medycznych zwiększają produkcję kluczowych artykułów

Posted by Karolina Gruss-Kufel on 2020-04-30 09:05:53

Od czasu wybuchu COVID-19 świat stoi w obliczu niedoboru środków medycznych i ochrony osobistej.

W celu zaspokojenia popytu na te materiały, niezbędne jest wsparcie różnych gałęzi przemysłu, a także koordynacja poszczególnych etapów łańcucha dostaw.

Producenci poszukują rozwiązań dla mało efektywnych procesów produkcyjnych. Powszechnie spotykane są również nieefektywne procesy czyszczenia i konserwacji w obrębie produkcji. Jednym z takich przykładów jest czyszczenie form do tworzyw sztucznych tradycyjnymi metodami, takimi jak ręczne skrobanie lub kąpiele ultradźwiękowe, które są czasochłonne i powodują długie przestoje w produkcji.

Czyszczenie suchym lodem stało się skutecznym rozwiązaniem dla producentów wyrobów medycznych, którzy chcą zwiększyć produkcję w odpowiedzi na COVID-19.

Suchy lód bezpiecznie i dokładnie czyści złożone gniazda i otwory odpowietrzające w formach medycznych, a także szybko usuwa zadziory i przebłyszczenia z gotowych elementów medycznych - umożliwiając tym samym stałą produkcję wysokiej jakości wyrobów. Jest to proces nieścierny, nie uszkadza form ani oprzyrządowania i pozwala na czyszczenie podczas pracy, gdy sprzęt jest jeszcze gorący i włączony, co pozwala na częstsze i skuteczniejsze oczyszczanie. Dzięki temu znacznie zmniejszają się przestoje produkcyjne, koszty wymiany oprzyrządowania oraz odpady poprodukcyjne przy jednoczesnym zwiększeniu jakości produkcji. Czyszczenie suchym lodem jest również z powodzeniem stosowane w tzw. pomieszczeniach czystych (cleanroom) o klasie powietrza ISO 8 - klasa 100 000.

Oto tylko kilka z ostatnich przykładów pokazujących jak suchy lód pomaga producentom sprzętu medycznego sprostać pilnemu zapotrzebowaniu w czasach COVID-19.

Produkcja masek do respiratorów i nebulizatorów
Po wybuchu epidemii COVID-19 kluczowy dostawca materiałów medycznych otrzymał dużą liczbę zamówień na podtrzymujące życie maski do respiratorów i nebulizatory. Dostawca musiał szybko i bezpiecznie zwiększyć produkcję w celu zaspokojenia pilnego zapotrzebowania na ten sprzęt.
Firma wykorzystywała suchy lód do szybkiego oczyszczania gorących form wtryskowych podczas ich pracy. Czyszcząc formy online, firma wyeliminowała przedłużone przestoje w produkcji, które wynikały z poprzedniego procesu konserwacji. Dzięki temu nasz klient był w stanie znacznie zwiększyć swoje zdolności produkcyjne.


Produkcja zatyczek gumowych stosowanych w fiolkach

Podczas przyjmowania pacjenta do szpitala, pobranie krwi jest zabiegiem niezbędnym. W celu zapewnienia odpowiedniego przetrzymywania próbki, fiolki do pobierania krwi zazwyczaj zamykane są zatyczką z kauczuku butylowego, która jest wygodniejsza w użyciu niż zatyczka silikonowa. Zapewnia lepszą ochronę i przechowanie krwi.

Główny dostawca takich zatyczek wykorzystuje suchy lód do szybkiego oczyszczania form wtryskowych, które używane są do produkcji zatyczek. Czyszczenie suchym lodem nie tylko pozwala zwiększyć czas pracy maszyn i wydajność produkcji, ale także poprawia jakość wyprodukowanych detali.

Produkcja masek ochronnych
Zapotrzebowanie na wyposażenie ochronne, takie jak maski na twarz, drastycznie wzrosło. W produkcji masek ochronnych, włóknina typu meltblown jest głównym i najważniejszym materiałem. W celu wyprodukowania masek ochronnych stosuje się strumień gorącego powietrza do wytłaczania polipropylenu (rozdmuchania go z odpowiednią siłą) z drobnych otworów dyszy przędzalniczej (tzw. filiera), aby uzyskać strukturę włókien, które zbierane są na taśmie przenośnika w celu utworzenia wstęgi. Filiery są pełne małych otworów, a każdy z nich ma około 0,15 mm. Ze względu na niską precyzję tych otworów i niejednolitą prędkość przepływu tworzywa spowodowaną nierównomiernym nagrzewaniem, w dyszach natryskowych tworzą się zatory, które powodują ich zatykanie w trakcie lub po zakończeniu procesu natryskiwania. Zatory te są niezwykle trudne do oczyszczenia i często nie są czyszczone w wystarczającym stopniu lub nie są czyszczone w ogóle. Powoduje to nierównomierne roztopienie się materiałów i wpływa na jakość masek chirurgicznych. Alternatywne metody, takie jak ręczne czyszczenie lub moczenie w roztworze chemicznym nie są skuteczne lub są bardzo czasochłonne.
Wielu producentów masek ochronnych stosuje obecnie czyszczenie suchym lodem w celu pełnego oczyszczenia form i otworów dyszy w znacznie krótszym czasie. Dodatkowo skutecznie czyszczone są przenośniki włókniny. Jeden z naszych klientów, producent włókniny i masek, dotychczas stosował kąpiele chemiczne, za pomocą których czyszczenie form trwało nawet jeden dzień. Po zastosowaniu maszyny Cold Jet do czyszczenia suchym lodem, proces został skrócony do zaledwie 10 minut.

Dowiedz się więcej o tym, jak czyszczenie suchym lodem pomaga producentom sprzętu medycznego skutecznie zwiększyć produkcję.

 

Read More

czyszczenie suchym lodem, przetwórstwo tworzyw sztucznych, przemysł medyczny, produkcja narzędzi medycznych, guma i kauczuk

Możliwości wykorzystania suchego lodu w branży medycznej

Posted by Karolina Gruss-Kufel on 2020-04-17 04:19:25

Producenci wyrobów medycznych i farmaceutycznych zmagają się z wieloma wyzwaniami w zakresie czyszczenia, przygotowania powierzchni i obróbki końcowej części.

Producenci narzędzi medycznych bardzo dobrze znają problemy związane z precyzyjnym formowaniem mikroelementów o wysokiej tolerancji. Od produkcji końcówek cewników, po uchwyty i stenty do urządzeń chirurgicznych, zachowanie jakości tych elementów i czystych  maszyn produkcyjnych jest najważniejsze. Utrzymanie w czystości mikrowgłębień, jak również czyszczenie małych, głębokich i skomplikowanych geometrii mikronarzędzi, jest krytycznym zagadnieniem przy produkcji wyrobów medycznych.

Ponadto, czyszczenie urządzeń mocujących stosowanych w procesie produkcji oraz usuwanie z produktów końcowych linii podziału (deflashing) lub zadziorów (gratowanie) są równie istotnymi problemami występującymi w procesie produkcji. Z kolei zakłady farmaceutyczne mają trudności z utrzymaniem pras do tabletek i bębnów w stanie wolnym od zanieczyszczeń, takich jak np. proszek do produkcji tabletek.

Czyszczenie suchym lodem umożliwia zakładom medycznym i farmaceutycznym skrócenie czasu czyszczenia i finalnej obróbki części, a także znaczne obniżenie kosztów wymiany oprzyrządowania i ilości odpadów produkcyjnych przy jednoczesnym zwiększeniu jakości produkcji.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów zastosowania czyszczenia suchym lodem w branży medycznej i farmaceutycznej w celu uzyskania lepszych wyników.

Formowanie ciekłej gumy silikonowej

Producent respiratorów z kauczuku silikonowego zwiększył zdolność produkcyjną, rentowność i jakość części poprzez wykorzystanie suchego lodu do mycia zabrudzonych narzędzi. Czyszczenie suchym lodem skróciło czas oczyszczania narzędzi w prasie o 75% - dzięki temu przestoje zostały skrócone i zamienione na czas pracy.

Formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych
Wiodący w branży producent wtryskowych systemów pakowania i dostarczania produktów farmaceutycznych potwierdził, że zastosowanie technologii czyszczenia suchym lodem do usuwania zanieczyszczeń z oprzyrządowania w prasie zwiększyło jakość detali, zmniejszając ilość uszkodzonych odpadów o 4%, a także pozwoliło wydłużyć proces produkcji średnio o 10%.

Gratowanie tworzyw sztucznych
Wiodący producent implantów kręgosłupa gratuje części plastikowe bez zmiany tolerancji wymiarów lub zniekształcenia powierzchni części wykorzystując suchy lód. Firma skróciła czas obróbki końcowej detali o 80% i zwiększyła wydajność działu gratowania. Zastosowanie czyszczenia suchym lodem do gratowania części eliminuje rozbieżności w procesie gratowania. Gwarantuje również uzyskanie spójnych wyników bez ryzyka uszkodzenia elementów gotowych.

Gratowanie metali
Światowy lider usług outsourcingu urządzeń medycznych usuwa mikrozadziory z tytanowych wierteł stosowanych w chirurgii jamy ustnej oraz zadziory z końcówek igieł, które służą do wykonywania biopsji tkanek. Wcześniej w placówce stosowano ścierne środki do mycia mikrozadziorów co zmieniało krytyczne parametry elementów. Czyszczenie suchym lodem znacznie poprawiło wydajność poprzez wyeliminowanie zastrzeżeń dotyczących jakości, które wynikały z zastosowania tradycyjnych metod czyszczenia.

Formowanie szkła
Specjalistyczny producent szkła, produkujący fiolki używane przez firmy farmaceutyczne, medyczne i diagnostyczne, stosuje suchy lód do usuwania osadu węglowego i smaru z oprzyrządowania, co zmniejsza ilość uszkodzonych części, a także skraca czas przestojów związanych z konserwacją.

Narzędzia zanurzone w płynnej żywicy i wyciągnięte w celu uformowania części

Producent medycznych urządzeń diagnostycznych i systemów monitorowania pacjentów stosuje czyszczenie suchym lodem do usuwania nagromadzonej żywicy polimerowej z oprzyrządowania używanego do produkcji osłon termometrów jednorazowego użytku. Czyszczenie suchym lodem jest cztery razy szybsze niż ręczne czyszczenie szczotką drucianą i nie powoduje uszkodzeń oprzyrządowania.

Witaminy i suplementy diety.

Producent witamin i suplementów diety zredukował o 40% zmiany produktu w czasie przestoju dzięki zastosowaniu suchego lodu w celu usunięcia zabrudzeń z prasy do tabletek. Czyszczenie suchym lodem skutkuje głębokim oczyszczaniem w krótszym czasie, ponieważ jest w stanie usunąć zabrudzenia z miejsc, do których nie można dotrzeć podczas ręcznego czyszczenia.

Read More

czyszczenie suchym lodem, czyszczenie przemysłowe, czyszczenie form, gratowanie, usuwanie wypływek, przemysł medyczny, produkcja tabletek, przemysł farmaceutyczny, produkcja narzędzi medycznych

Najskuteczniejsza metoda gratowania i usuwania wypływek

Posted by Karolina Gruss-Kufel on 2020-03-16 09:25:00

Nierzadko zdarza się, że niechciany materiał pozostaje na detalu z tworzywa sztucznego po obróbce mechanicznej lub formowaniu.

Read More

czyszczenie suchym lodem, przetwórstwo tworzyw sztucznych, gratowanie, usuwanie wypływek

Jak bezpiecznie stosować CO2 i suchy lód

Posted by Karolina Gruss-Kufel on 2020-03-03 08:56:56

Podczas pracy z CO2 należy zawsze zachować odpowiednie środki ostrożności, zapewnić prawidłową wentylację obiektu oraz właściwy zestaw ochronny PPE do kontaktu z płynną lub stałą postacią dwutlenku węgla (suchy lód). Bardzo ważne jest posiadanie wiedzy na temat dwutlenku węgla, a co za tym idzie suchego lodu i jego oddziaływania na otoczenie. Poniżej kilka istotnych informacji.

Wdychanie

  • CO2 jest cięższy od zwykłego powietrza atmosferycznego. Dwutlenek węgla wypiera tlen w niewystarczająco wentylowanych pomieszczeniach, co może powodować zaburzenia układu oddechowego.
  • CO2 jest bezbarwny, zasadniczo bezwonny i pozbawiony smaku, jest więc bardzo trudny do wykrycia bez specjalistycznego sprzętu.
  • Stężenie CO2 na poziomie 3-5% powoduje bóle głowy, przyspieszony oddech oraz dyskomfort oddychania.
  • Wyższe stężenie na poziomie 8-10% powoduje bóle głowy, nudności, szybszy puls, tiki mięśni, zwiększenie skurczu serca i potencjalnie może powodować utratę przytomności lub zatrzymanie oddechu.

Bezpośredni kontakt z CO2

Długotrwały kontakt skóry z ciekłym CO2 lub suchym lodem może powodować odmrożenia lub pęknięcia skóry.

Read More

czyszczenie suchym lodem, suchy lód, zasady bezpieczeństwa, stosowanie co2

Najbardziej wydajne i zaawansowane urządzenia czyszczące.

Posted by Karolina Gruss-Kufel on 2020-02-14 06:07:58
Read More

czyszczenie suchym lodem, mycie przemysłowe, mycie suchym lodem, Seria Aero2

Jakie są zalety czyszczenia suchym lodem?

Posted by Karolina Gruss-Kufel on 2020-02-04 01:00:00

Wiele osób pyta: "Dlaczego czyszczenie suchym lodem jest lepsze niż tradycyjne metody czyszczenia? Ze względu na unikalne właściwości suchego lodu metoda ta posiada wiele zalet, które czynią ją bardziej atrakcyjnym rozwiązaniem mycia przemysłowego niż metody alternatywne.

Dlaczego zatem warto czyścić suchym lodem?

  • By zmniejszyć przestoje związane z czyszczeniem
  • By czyścić bez generowania odpadów wtórnych
  • By poprawić jakość produktu i zredukować odpady poprodukcyjne
  • By zminimalizować uszkodzenia lub zużycie urządzeń
  • By być odpowiedzialnym ekologicznie
Read More

czyszczenie suchym lodem, mycie przemysłowe, zalety czyszczenia suchym lodem

Dostawcy branży motoryzacyjnej zwiększają wydajność o 25% dzięki czyszczeniu suchym lodem.

Posted by Karolina Gruss-Kufel on 2020-01-30 05:03:28

Czyszczenie form wtryskowych może powodować wiele niepotrzebnych przestojów w produkcji samochodów. Czyszczenie suchym lodem jest alternatywą tradycyjnych metod mycia przemysłowego, która może zarówno skrócić czas przestoju, jak i zapewnić dokładne oczyszczanie form.

A.Raymond Group – producent łączników - jest jednym z liderów w rozwoju i produkcji w przemyśle motoryzacyjnym. Firma założona w 1865 roku w Grenoble dostarcza systemy łączenia także dla przemysłu energetyki słonecznej, produkcji artykułów gospodarstwa domowego, przemysłu lotniczego, elektronicznego oraz budowlanego. Zakłady produkcyjne zlokalizowane są w 20 miejscach na całym świecie, włączając niemiecką filię A. Raymond GmbH & Co. KG, założoną w 1898 roku w Lorrach.

Read More

czyszczenie suchym lodem, czyszczenie przemysłowe, czyszczenie form wtryskowych

Odkryj 10 powodów dlaczego warto czyścić suchym lodem

Posted by Karolina Gruss-Kufel on 2020-01-21 02:00:00

Read More

czyszczenie suchym lodem, czyszczenie przemysłowe, 10 powodów czyszczenia suchym lodem

Jak zakład produkcyjny może skrócić przestoje produkcyjne i zwiększyć swoją wydajność?

Posted by Karolina Gruss-Kufel on 2020-01-17 03:44:38

Konserwacja i czyszczenie form jest ważną częścią procesu produkcyjnego w celu utrzymania jakości wypraski. Najczęściej w formach gromadzą się osady z wtryskiwanego tworzywa. Przy tradycyjnych metodach czyszczenia, pracownicy podejmują się żmudnego, czasochłonnego manualnego czyszczenia gniazda jednego, po drugim. Jaką zatem metodę czyszczenia warto rozważyć, aby zwiększyć wydajność produkcji?

Read More

czyszczenie suchym lodem, czyszczenie przemysłowe, przetwórstwo tworzyw sztucznych, czyszczenie form, formy wtryskowe

Jak działa czyszczenie suchym lodem?

Posted by Karolina Gruss-Kufel on 2020-01-14 03:27:43

Wiele osób pyta nas jak właściwie działa czyszczenie suchym lodem. Inne metody obróbki strumieniowo-ściernej polegają przede wszystkim na sile kinetycznej, która jest generowana przez media oddziałujące na powierzchnię. Biorąc pod uwagę wyjątkowe właściwości suchego lodu, metoda czyszczenia suchym lodem opiera się również na sile kinetycznej, ale uwzględnia również dwa inne czynniki, które prowadzą do bardziej efektywnego procesu czyszczenia.   

Read More

czyszczenie suchym lodem, czyszczenie przemysłowe, urządzenia do czyszczenia, na czym polega czyszczenie

O Cold Jet

Globalny lider w zakresie produkcji urządzeń do ekologicznego czyszczenia suchym lodem i jego produkcji.

Subskrybuj tutaj!

Najnowsze wpisy

Wpisy według tagu

Wyświetl wszystko